Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Eγκαταστάτη

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Eγκαταστάτη

Στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των συνεργατών μας.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας οι οποίες αποτελούν πηγή βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών μας.